Blog

Czytaj, komentuj, dziel się

Legalne piwo nad Wisłą? Nie do końca…

Legalne piwo nad Wisłą? Nie do końca…

Pomimo licznych doniesień medialnych twierdzących jakoby wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego był jednoznaczny z zezwoleniem na picie alkoholu na terenie Bulwarów Nadwiślanych, dokładna analiza orzeczenia skłania do postawienia w tej sprawie dalszych pytań. Od pewnego czasu relacjonujemy sprawę karną Marka T….

Konkurs dla przedsiębiorców z Mazowsza

Konkurs dla przedsiębiorców z Mazowsza

Dotacje dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego na realizację projektów innowacyjnych (konkurs organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych): Od 28 listopada br. do 31 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy z Województwa Mazowieckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie. Dotacje przeznaczone są wyłącznie…

Plagiat, czy inspiracja?

Plagiat, czy inspiracja?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej. Dzieła inspirowane innymi utworami powstają każdego dnia. Należy mieć na uwadze, że działalność artystyczna cechuje się dużą płynnością. Nie jest zatem możliwe zamknięcie jej w sztywne ramy. Kiedy więc inspiracja staje się…

„PRIVACY SHIELD”  – NOWA  „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”?

„PRIVACY SHIELD” – NOWA „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”?

Transfer danych osobowych stanowi stale rosnący i bardzo istotny element branży e-commerce. Świadczenie niemal jakiejkolwiek usługi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wiąże się z koniecznością podania przez klienta danych, które są następnie wykorzystywane do prowadzenia e-marketingu. Do niedawna transfer danych…

Nowe obowiązki towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych cz. II

Nowe obowiązki towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych cz. II

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu Kancelarii, opublikowanego w dniu 14 października br. w zakresie nowych obowiązków towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych, kontynuujemy podjętą tematykę aktualizacji informacji dla klienta AFI, w kontekście niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,…

Dlaczego warto utworzyć pracowniczy program emerytalny?

Dlaczego warto utworzyć pracowniczy program emerytalny?

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY Pracodawca tworząc PPE uczestniczy w materialnym zabezpieczeniu emerytalnych potrzeb swoich pracowników, daje im także możliwość dokonywania własnych oszczędności w postaci składki dodatkowej. Tworząc PPE pracodawca może skorzystać z ulgi w świadczeniach na ubezpieczenia społeczne, bowiem wartość składki…

Kilka słów o obligacjach partycypacyjnych

Kilka słów o obligacjach partycypacyjnych

Ostatnimi czasy wielu naszych klientów wyraża zainteresowanie poszukiwaniem nieszablonowych, unikalnych sposobów na finansowanie swojej działalności. Weksle, pożyczki zamienne na udziały, pożyczki pod zastaw na udziałach, obligacje oprocentowane i zamienne – te klasyczne instrumenty finansowania długiem, czasami nie spełniają oczekiwań bardziej…

Picie nad Wisłą – wydanie wyroku w sprawie Marka T. odroczone

Picie nad Wisłą – wydanie wyroku w sprawie Marka T. odroczone

O prawnym sporze dotyczącym spożywania alkoholu na Bulwarach Wiślanych wspominaliśmy już w czerwcu. Sprawa pana Marka T. (założyciela organizacji pozarządowej zajmującej się walką o legalizację picia alkoholu na terenie Bulwarów Wiślanych) jest okazją do zajęcia przez sądy powszechne stanowiska. Został on…

Stanowisko KNF z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa

Stanowisko KNF z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa

W dniu 11 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) wykonując zadanie z zakresu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania rynku kapitałowego wydała stanowisko o sygnaturze DFI/I/4037/85/1/2016 skierowane do towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy i agentów transferowych. Stanowisko to jest trzecią wypowiedzią…

Konsekwencje praktyczne stanowiska KNF w sprawie nieprawidłowego obciążania kosztami zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych (wg. stanowiska KNF z dnia 28 kwietnia 2016 r.)

Konsekwencje praktyczne stanowiska KNF w sprawie nieprawidłowego obciążania kosztami zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych (wg. stanowiska KNF z dnia 28 kwietnia 2016 r.)

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) wykonując zadanie z zakresu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania rynku kapitałowego wydała stanowisko o sygnaturze DFI/II/4030/41/1/16/DK. Przedmiotem tego stanowiska są nieprawidłowości polegające na wypłacaniu wynagrodzenia podmiotom zarządzającym portfelem sekurytyzowanych wierzytelności bezpośrednio…

Rozporządzenie MAR a obowiązki publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w świetle stanowiska komisji nadzoru finansowego

Rozporządzenie MAR a obowiązki publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w świetle stanowiska komisji nadzoru finansowego

W dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie MAR („Rozporządzenie”), które jak wskazano w poprzednim artykule Kancelarii (publikacja w dniu 8 sierpnia br.) ma bezpośrednie zastosowanie do publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tj. których certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub…

Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystw funduszy inwestycyjnych  w związku z prowadzoną działalnością i jej konsekwencje  dla uczestników funduszy inwestycyjnych

Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystw funduszy inwestycyjnych w związku z prowadzoną działalnością i jej konsekwencje dla uczestników funduszy inwestycyjnych

W kwestii odpowiedzialności towarzystw funduszy inwestycyjnych należy wskazać na wstępie, że należyte sprawowanie funkcji organu funduszu inwestycyjnego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, a ściślej mówiąc wypełnianie powierzonych mu obowiązków w zakresie zarządzania i reprezentacji funduszu, stanowi konieczny warunek wzrostu ekonomicznego i…

Jak stwierdzić nieważność uchwały wspólników w spółce z o.o.?

Jak stwierdzić nieważność uchwały wspólników w spółce z o.o.?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uczestniczysz w Zgromadzeniu Wspólników. Podczas Zgromadzenia podjęta zostaje uchwała, która nie jest zgodna z obowiązującym prawodawstwem. Czy możesz w związku z tym podjąć jakieś konkretne działania? Ustawodawca przewidział tego…

Dropshipping – sprzedaż przez Internet bez kosztów magazynowania

Dropshipping – sprzedaż przez Internet bez kosztów magazynowania

Poprzez termin dropshipping rozumie się działalność gospodarczą z zakresu e-commerce polegającą na oferowaniu przez sklep internetowy towarów lub usług dostarczanych lub świadczonych przez dysponujący nimi podmiot trzeci, tzw. „duży sklep” pozostający we współpracy z w/w sklepem internetowym. Angielska nazwa wydaje…

Likwidacja funduszy inwestycyjnych – informacje ogólne

Likwidacja funduszy inwestycyjnych – informacje ogólne

W myśl art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia z dnia 27 maja 2004 r. (dalej jako: u.f.i.), likwidacja funduszu inwestycyjnego jest procesem zmierzającym do zakończenia działalności przez fundusz w drodze ustania jego bytu…

Page 1of 2: 1 2