Blog

Czytaj, komentuj, dziel się

Konkurs dla przedsiębiorców z Mazowsza

Konkurs dla przedsiębiorców z Mazowsza

Dotacje dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego na realizację projektów innowacyjnych (konkurs organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych):

Od 28 listopada br. do 31 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy z Województwa Mazowieckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie. Dotacje przeznaczone są wyłącznie dla małych i średnich firm, działających na terenie Województwa Mazowieckiego co najmniej od sześciu miesięcy.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

– rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych;

– realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Do dofinansowania można zgłosić następujące kategorie wydatków:

– materiały i roboty budowlane;

– zakup, lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji, uruchomienia (minimum 60% budżetu projektu);

– wartości niematerialne i prawne

Wydatki dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, baz danych oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji) nie mogą przekroczyć 30% budżetu projektu.

Poziom dofinansowania:

tabela-mazowsze

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 4 000 000 PLN
  • Minimalny poziom dofinansowania: 2 000 000 PLN
  • Projekty muszą być zlokalizowane na terenie Województwa Mazowieckiego.
  • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 września 2018 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

https://mewa2.mazowia.eu/#/

Leave a Comment