Nowe Technologie

Nowe Technologie

nowetechnologie

Wzmacniamy sektor nowych technologii asystując przy sporządzaniu umów licencyjnych oraz w aliansach strategicznych i partnerstwach korporacyjnych. Dbamy o prawne zagwarantowanie całkowitej ochrony patentowej i o rejestrację znaków towarowych naszych klientów. Ponadto zapewniamy pełną obsługę prawną przy porozumieniach o współpracy na rzecz rozwoju oraz porozumieniach badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyników badań naukowych, a także podczas przygotowywania umów outsourcingowych i dystrybucyjnych (online / offline). Doradzamy w trakcie całego procesu inwestycyjnego oraz przy sporządzaniu umów dot. nabycia lub sprzedaży technologii.

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:
Kontomierz, Kinetise, Sandmade, Kontakt.io, Bioalians, Evermotion