Prawo Korporacyjne

Prawo Korporacyjne

prawokorporacyjne

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa korporacyjnego. Zajmujemy się m. in. obsługą procesów tworzenia, łączenia, podziałów i likwidacji spółek handlowych wraz z opracowywaniem projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie spółek i ich organów. Zajmujemy się bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Zapewniamy obsługę i prowadzenie zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i posiedzeń zarządu. Opracowujemy, przygotowujemy i wdrażamy optymalizacje podatkowe oraz przygotowujemy programy pracownicze oraz opcje menadżerskie. Pomagamy w szczególności w:

  • doradzaniu w zakresie funkcjonowania i procedowania organów spółek prawa handlowego;
  • doradztwie w procedurach podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, z wykorzystaniem ich dla celów transakcyjnych i podatkowych;
  • sporządzaniu dokumentów korporacyjnych dla wszystkich typów spółek prawa handlowego;
  • doradztwie w sporach korporacyjnych;
  • doradzaniu w procedurach przekształceń i likwidacji spółek prawa handlowego.

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:
Audioteka, Grupa Bioalians, ARP, Perfumesco, 10 Clouds, Kontakt.io