Rynek Kapitałowy

Rynek Kapitałowy

rynekkapitalowy

Zapewniamy pełną obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich. Prawnicy Kancelarii łączą zarówno wieloletnie doświadczenie zdobyte jako prawnicy wewnętrzni w instytucjach finansowych jak i w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu, łączymy doświadczenia we wszystkich aspektach prawnych związanych z działalnością pomiotów rynku kapitałowego. Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje między innymi:

  • utworzenie ponad setki funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz kilkunastu funduszy inwestycyjnych otwartych;
  • reprezentowanie klientów kancelarii w postępowaniach licencyjnych przed KNF, UOKIK oraz przed innymi urzędami państwowymi;
  • opiniowanie zgodności działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich z przepisami prawa, w tym w zakresie dostosowywania działalności do zmian przepisów;
  • opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych oraz negocjowanie umów z kontrahentami towarzystw funduszy inwestycyjnych;
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z programami emerytalnymi i programami pracowniczymi;
  • emisjach obligacji, wprowadzaniu papierów wartościowych do publicznego obrotu;
  • nabywaniu znacznych pakietów akcji i wykonywaniu obowiązków informacyjnych z nim związanych, a także w realizacji obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych.

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:
Copernicus Capita TFI, Provide TFI, Trigon TFI, Noble Funds TFI, TMS Brokers DM