Artur Granicki

Artur Granicki

Artur Granicki

Partner

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, prawa transakcji finansowych oraz projektów związanych z finansowaniem przedsiębiorstw.

Od samego początku swojej drogi zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym oraz prawem transakcyjnym.

Przed założeniem Kancelarii zdobywał doświadczenie w Komisji Nadzoru Finansowego gdzie do jego obowiązków należało udzielanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów, przygotowywanie stanowisk KNF i wyjaśnień dla podmiotów nadzorowanych w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

Na wcześniejszym etapie swojej kariery pracował jako prawnik w renomowanych kancelariach prawnych, gdzie odpowiadał za obsługę podmiotów rynku kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz banków. W trakcie swojej praktyki zawodowej uczestniczył w wielu transakcjach kapitałowych związanych z finansowaniem podmiotów gospodarczych, emisją obligacji, nabywaniem znacznych pakietów akcji, zakładaniu funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzaniu spółek na GPW oraz Newconnect.

Pełnił również funkcję prawnika wewnętrznego w Noble Funds TFI, gdzie odpowiadał za kompleksową obsługę regulacyjną oraz korporacyjną towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz transakcji ich spółek portfelowych.

Artur Granicki posiada tytuł radcy prawnego, a tytuł magistra prawa uzyskał na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował również na Cherwell College w Oxfordzie, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa spółek oraz studia podyplomowe z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, jest autorem kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek, a także wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Obecnie, Artur Granicki jest członkiem Zespołu do spraw opracowania Prostej Spółki Akcyjnej przy Ministerstwie Rozwoju.