Miłosz Sałagan

Miłosz Sałagan

Miłosz Sałagan

Prawnik

Miłosz Sałagan specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i finansowego ze szczególnym uwzględnieniem formalnych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, alternatywnych spółek inwestycyjnych i podmiotów zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych i sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią zdobywał doświadczenie w Komisji Nadzoru Finansowego. Do jego obowiązków należała m.in. obsługa procesu udzielania zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów oraz podmiotów zarządzających portfelem funduszy sekurytyzacyjnych, a także udział w pracach legislacyjnych i przygotowywanie wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk KNF.

Miłosz Sałagan pracował również jako prawnik w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych gdzie odpowiadał za obsługę rządowego procesu legislacyjnego i przygotowywanie analiz legislacyjnych, szczególnie w zakresie zmian w regulacjach rynku finansowego i podatkowych. Wcześniej, pracował w departamencie prawnym ogólnopolskiej grupy kapitałowej, gdzie zajmował się obsługą korporacyjną i transakcyjną spółek z tej grupy.

Miłosz Sałagan uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem kilkunastu opracowań z zakresu rynku kapitałowego i współautorem pierwszej książki poświęconej regulacjom prawnym nauki w Polsce.