Sylwia Rosińska

Sylwia Rosińska

Sekretarka

Sylwia odpowiada w Kancelarii prace sekretaryjne. Na co dzień dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami i organami administracji publicznej. Odpowiada również za wsparcie Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie biura.

Jest w trakcie odbywania studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia.